Vaše časté otázky na Clubspire

Pripravili sme pre vás prehľad najčastejších otázok, ktoré vás
zaujímajú.

Ukážka zadarmo

Kontakujte nás pro Vaši ukázku ZDARMA

Stačí vyplnit jednoduchý formulář a začínáme! Nenechte si ujít ukázku systému CLUBSPIRE zdarma.

Zavřít

Jaké výhody má elektronická identifikace hráčů?

Elektronická identifikace hráčů zrychluje a zabezpečuje proces obsluhy s klientem. Je možné využít média čárovým kódem nebo s čipy RFID (EM4102, MIFARE, MIFARE Ultralight).

více

Umožňuje použítí čipových karet pro:

 • Identifikaci hráčů
 • Identifikaci účtů hráče (využití pro klíčenky od šatny)

Čtečky čárových kódu je možné využít pro:

 • Přiřazení čárového kódu ke zboží
 • Identifikaci zboží
 • Identifikaci hráčů
 • Identifikaci účtů hráče (využití pro klíčenky od šatny)

Média pro elektronickou identifikaci:

 • Plastové karty
 • Hodinky s čipem
 • Klíčenky

Jak máme zjednodušit administrativu spojenou s měsíčními platbami za členství?

Doporučujeme použít modul Párování plateb, který automaticky prodlužuje členství hráčům podle příchozích plateb na bankovní účet klubu. Pokud má Váš klub například 300 stálých členů, kteří platí měsíční paušál, je to významné ulehčení práce.

více

Modul sleduje platby za členství v klubu a umí automaticky načíst platby z bankovního účtu do systému CLUBSPIRE. Platba hráče je identifikována podle variabilního symbolu a data úhrady. Podle výše platby se určí, zda se platba vztahuje na jedno nebo více období. Podle toho je automaticky prodlouženo hráčovo členství ve skupině.

Mohou hráči platit za rezervaci online na webu?

Ano, je to možné. Modul Online platba umožňuje zaplacení rezervací (nebo navýšení kreditu) přímo z webových stránek centra.

více

Tím, že má zákazník možnost provést platbu přímo přes internet, odpadá starost s neplatiči nerealizovaných rezervací. Podmínky pro implemenatci modulu Online platba u zákazníka:

 • informační systém CLUBSPIRE s modulem webové rezervace,
 • zřízená veřejná IP adresa,
 • uzavřená smlouva s bankovním ústavem o akceptaci online plateb.

Rádi Vám pomůžeme s uzavřením smlouvy s bankou a doporučíme vhodné řešení. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

 

Co je to samoodbavení hráčů?

Elektronický kiosek připojený k systému CLUBSPIRE umožní hráčům automatické odbavení, aniž by museli přijít do kontaktu s recepcí. Výrazně tak zrychlí odbavení ve špičkách.

více

Vlastní terminál terminál je konstruován pro automatické odbavení hráčů na recepci. Umožňuje odbavení klienta, vytištění GreenFee karty, vytvoření nové rezervace, přehled startovních časů, atd.

Terminál v sobě integruje počítač, tiskárnu, LCD monitor. Zařízení je zamčeno uvnitř terminálu. Terminál umožňuje:

 • Realizování rezervace
 • Tisk greenfee karty
 • Tisk účtenky
 • Přehled o stavu svých rezervací
 • Přehled o stavu kreditu
 • Vytvoření nové rezervace
 • Identifikaci klienta

Jak zabránit tomu, aby si klienti nepůjčovali členské karty?

Tento problém je poměrně častý a ukazuje na vynalézavost některých hráčů. CLUBSPIRE brání neoprávněné přenositelnosti karet nebo permanentek díky personifikaci. Na kartě zákazníka v CLUBSPIRE je fotografie hráče získaná pomocí webkamery na recepci.

více

Při příchodu hráče do centra se recepční zobrazí fotografie hráče a může zkontrolovat, zda se jedná o majitele karty nebo nikoliv.

Jak náročné je zavést CLUBSPIRE v našem sportovním centru?

Náročnost instalace CLUBSPIRE je závislá na složitosti provozu ve sportovním centru. Každé instalaci předchází základní analýza provozu, kdy hledáme možnosti optimalizace provozu, zrychlení odbavení nebo zpříjemnění pobytu návštěvníkům.

více

Průběh instalace:

 • Počáteční analýza.
 • Výběr optimální verze CLUBSPIRE, potřebné moduly, počet klientských stanic, počet pokladních míst.
 • Instalace a školení (trvá obvykle 1 až 2 dny včetně školení personálu).
 • Spuštění zkušebního provozu (obvykle 7 dnů).
 • Spuštění do ostrého provozu.

Typický čas od objednání systému do spuštění ostrého provozu je 14 - 30 dnů.

Lze se účinně bránit zneužívání online rezervací?

V zásadě existuje několik mechanismů, které dokáží účinně zamezit zneužívání online rezervací. Záleží na typu poskytovaných služeb a konkrétní skupině uživatelů. S CLUBSPIRE může zvolit různé bezpečnostní politiky od liberální až po vysoce zabezpečenou.

více

CLUBSPIRE podporuje několik nástrojů:

 • Nastavení stornopoplatků,
 • Nutnost registrace,
 • Možnost omezit množství rezervací jednoho uživatele,
 • Černou listinu špatných klientů,
 • a další nástroje a možnosti.

Rádi Vám zdarma poradíme, jakou bezpečnostní politiku nastavit přímo ve Vašem centru. Napište nám prosím název centra a rozsah činností na email info‌‌M‌‌clubspire.com.

Je možné propojit CLUBSPIRE s dalšími systémy?

CLUBSPIRE je možné propojit se software třetích stran nebo hardwarovým zařízením. Při implementaci je našim cílem poskytnout návštěvníku resortu nebo sportovního centra jeden účet a jeden identifikátor pro celý resort.

více

Rozlišujeme propojení:

1. Propojení se zařízením

 • Ovládání světel na tenisových kurtech, squashových kurtech
 • Ovládání solárií
 • Ovládání wellness zařízení (vířivka, sauna)

2. Přístupový systém

 • Otevírání zámků dveří
 • Otevírání šatních skříněk
 • Ovládání turniketů

3. Softwarové propojení

 • Automatizované propojení se software třetích stran na bázi standardu webových služeb (web services)
 • Ruční propojení formou exportu/importu dat

Lze exportovat data z CLUBSPIRE např. pro účetnictví a jiné programy?

Ano, je to možné. Data ze všech reportů CLUBSPIRE je možné exportovat do obecně používaných formátů XLS, CSV, PDF, RTF a dalších. Kromě toho je možné automatizované propojení s dalšími systémy na bázi webových služeb.

více

Typický příklad datové výměny:

 • Hotelový systém
 • Účetní systém
 • Přístupový sytém

Slovník pojmů

V dokumentaci k informačnímu systému CLUBSPIRE se často setkáte s pojmy, které Vám nemusí být zcela jasné. Zde je popis často používaných pojmů a jejich význam.

více

Zboží - v databázi CLUBSPIRE musí být evidence všech položek, které chce sportovní centrum účtovat svým zákazníkům. V praxi to znamená, že v systému existují tři základní druhy zboží, a to zboží skladové, zboží složené a služba.

Skladové zboží reprezentuje veškeré hmotné věci, které centrum nakupuje, aby je v budoucnu nezměněné prodalo svým zákazníkům. Jedná se např. o nápoje, balené potraviny, oblečení, sportovní vybavení apod.

Složené zboží je takové zboží, které sportovní centrum před prodejem zákazníkovi vytváří z několika jiných položek ze skladu. Jedná se např. o situaci, kdy je zákazníkům nabízeno zvýhodněné menu sestávající se z bagety a nápoje, přičemž cena menu je nižší než součet cen jednotlivých položek. Popř. může být složeným zbožím iontový nápoj, který se vyrábí naředěním 10ml iontového sirupu a jedné 0,5l láhve neperlivé vody. Při prodeji složeného zboží se ze skladu odečte odpovídající množství jednotlivých položek, aby evidovaný stav skladu odpovídal skutečnosti.

Služba reprezentuje cenu za jednotlivé služby, které centrum svým zákazníkům poskytuje. Příkladem je zapůjčených tenisových míčků, 30 minutový pronájem squashového kurtu, vstupné do fitness apod.

Ceny skladových položek - Výchozí cena je běžná prodejní cena daného zboží. V CLUBSPIRE stačí zadat sazbu DPH a cenu s DPH a cena bez DPH se spočítá automaticky, stejně tak při zadání ceny bez DPH a sazby DPH se cena s DPH dopočítá automaticky.

Token - typicky čipová karta nebo klíčenka - je elektronický identifikátor, který jednoznačně identifikuje určitého zákazníka. Slouží především pro zrychlení a zjednodušení obsluhy daného zákazníka, čímž zvyšuje zákazníkův komfort a zároveň usnadňuje práci obsluze. V CLUBSPIRE může mít jeden zákazník přiřazeno neomezené množství elektronických identifikátorů (tokenů), k tokenům je možné přiřadit oprávnění ke vstupu na kurt apod.

Zákaznické skupiny např. dle typu jejich členství, slev, permanentek, výše depositu, atd. Pokud máte zaevidovány jednotlivé zákaznické skupiny v CLUBSPIRE, můžete u vámi zvoleného druhu zboží přiřadit libovolnou slevu. Sleva příslušící dané skupině může být zadána jako konkrétní částka za zboží (např. 50 Kč) nebo procentuální část běžné ceny (80% z běžné ceny). Tato sleva se projeví při přidávání položky na zákazníkův účet automaticky, dle vámi provedeného nastavení zákazníkovy skupiny. Příkladem takových slev může být následující situace: zákazníci centra se zaplaceným ročním členstvím platí při nákupu jakéhokoli výrobku z kategorie iontových nápojů pouze 50 % z běžné ceny nápoje, popř. zákazníci ze skupiny Golden mají zapůjčování raket na squash za 1 Kč apod.

Je možné, že Vaše ceny se během roku budou měnit, jsou totiž do značné míry závislé na ročním období, marketingové strategii, ekonomické situaci apod. Proto existuje v CLUBSPIRE možnost vedení více prodejních cen.

Časová osa - je zachycení průběhu času v daném dni, popř. měsíci. V CLUBSPIRE má každý objekt(tzn. každé sportoviště, kurt) svou časovou osu, na níž jsou zaznamenávány rezervace. Časová osa objektu je omezená jeho otevírací dobou a rezervace je možno vytvářet jen v rámci otevírací doby.

Server je počítačový program obsluhující veškerou aplikační logiku systému CLUBSPIRE ( mj. zpracovává požadavky zadávané obsluhou, upravuje stavy zboží na skladě, eviduje rezervace), pracuje s databází PostgreSQL, která obsahuje veškeré informace zpracovávané systémem.

Klient je grafické rozhraní sloužící především k zobrazování informací ze serveru a zadávání jednotlivých akcí obsluhou. Klient se vždy po spuštění připojí k běžícímu serveru, a po přihlášení uživatele je možné začít se systémem pracovat. Server je vždy jen jeden, klientů může být libovolný počet.

Webový klient je webová aplikace umožňující zákazníkovi přes běžný webový prohlížeč sledovat obsazenost jednotlivých sportovišť. Pokud mu obsluha centra zřídí účet pro přihlášení ve webovém klientovi, může zadávat, rušit a upravovat své rezervace.

Zákazník - zákazníkem centra je každá osoba, která využívá služeb sportovního centra a kterou evidujeme v systému CLUBSPIRE.

Firemní zákazník - zákazník v CLUBSPIRE, který reprezentuje určitou firmu, jejíž zaměstnanci navštěvují naše sportovní centrum. Přičemž firma těmto svým zaměstnancům přispívá na sportovní aktivity nákupem depositu, který mohou dle libosti využít ve sportovním centru.

Zákaznická skupina - přestavuje sadu slev, které sportovní centrum poskytuje zákazníkům, kteří do takové zákaznické skupiny patří. Členství v zákaznické skupině může být placené nebo volné. Placené členství se běžně používá jako placené členství v klubu (např. roční členství v golfovém klubu). Volné členství je vázáno na výši depositu nakupovaného zákazníkem, pokud výše nákupu depositu dosahuje nastavených hranic, je zákazník automaticky přiřazen do zákaznické skupiny, která je této částce přiřazena.

Uživatel - uživatelem je míněna osoba, která se systémem CLUBSPIRE pracuje a má v systému své přihlašovací jméno a heslo. Mezi uživatele patří především obsluha na recepci, manažer sportovního centra, administrátor systému apod.) Pokud má zákazník centra zřízen přístup k webovému klientovi CLUBSPIRE, stává se též uživatelem, i když jeho přístup k informacím v CLUBSPIRE je omezený na prohlížení jeho rezervací a zadávání nových.

Uživatelská skupina - skupina uživatelů, kteří mají stejná přístupová práva. Tzn. ve sportovní centru většinou pracuje několik recepčních a více administrátorů. Aby nebylo nutné každému jednotlivci zvlášť nastavovat přístupová práva, stačí tato práva nastavit určité skupině a konkrétní uživatele do skupiny přiřadit.