Viac zákazníkov, menej starostí.

CLUBSPIRE je komplexný softvér spravujúci všetky aktivity vo fitness a ďalších športových či relaxačných centrách. Každý deň pomáha manažérom spoľahlivo a efektívne riadiť ich podnikanie.

Základní moduly systému CLUBSPIRE

 • Rezervačný systém
 • Email
 • Permanentky
 • Voucher
 • Depozit
 • Riadenie vstupov
 • Členstvo
 • Náhradníci
 • Stornopoplatky
 • Webové rezervácie
 • Skladové hospodárstvo
 • Pokladničný systém, eKasa
Chcem viac informácií o systéme CLUBSPIRE