CLUBSPIRE

Softvér, ktorý šetrí peniaze a efektívne organizuje prevádzku centra.

Každý deň pomáha softvér CLUBSPIRE mnohým majiteľom a manažérom nielen športových centier efektívne obsluhovať zákazníkov. Kladie dôraz na kvalitu, spoľahlivosť a jednoduchosť obsluhy.

Pokladničný systém, eKasa

Základná súčasť CLUBSPIRE - spravuje účty klientom, riadi stav cash flow aj pokladne vo Vašom centre, generuje účtovné výstupy a vie pracovať aj so zahraničnými menami.

Získajte dokonalý prehľad o financiách - pomocou pokladničných prehľadov môžete sledovať aktuálnu výšku tržieb, porovnávať ich v jednotlivých obdobiach a následne upravovať cenovú politiku centra. Využívajte vouchery či permanentky, aby ste motivovali klientov k návštevám aj v menej exponovaných časoch a dosiahli lepšie vyťaženie svojho centra.

Uľahčite prácu obsluhe aj účtovníkom

Systém vie spravovať a riadiť neobmedzené množstvo pokladní vo Vašom centre, rozumie si so zahraničnými menami, generuje účtovné výstupy, riadi stav cash flow a spravuje zákaznícke účty. Dokáže tiež sledovať, aké tržby dosahujú jednotlivé recepčné - zhodnotí, aký veľký podiel majú na dosiahnutom zisku a môže podľa potreby aj otvárať alebo uzatvárať pokladnicu, napr. pri striedaní smien.

Pokladničný softvér vie tiež pracovať s elektronickým pokladničnou zásuvkou a evidovať jednu alebo niekoľko rôznych pokladní, napríklad podľa:

 * Fyzického rozmiestnenia pokladní v centre, kde sú prijímané platby od zákazníkov  * Meny, ktorú pokladňa prijíma,  * Oddelenia určitého sortimentu (napríklad v prípade, že potrebujete evidovať predaj športového oblečenia zvlášť).

Zoznam všetkých pokladní je ukladaný do centrálnej databázy CLUBSPIRE. Modul Pokladňa obsahuje samozrejme tiež funkcie otvorenie/zatvorenie účtu, pridanie položky na účet, úhradu účtu, čiastočnú úhradu účtu, evidenciu otvorených účtov, spôsob platby, automatické počítanie zliav podľa zákazníckej skupiny a mnoho ďalších.

SmartBox SmartBox

Pozrite sa na prezentačné video CLUBSPIRE:

Dozviete sa o CLUBSPIRE všetko podstatné v 2 minútach.

Video

Ako hodnotia CLUBSPIRE naši zákazníci?

Ponúknuť kvalitné prostredie a služby pre nás bolo rovnako dôležité ako výber vhodného softvéru. CLUBSPIRE nám bol odporúčaný a ceníme si predovšetkým možnosti čerpania depozitu, ktorý zároveň slúži ako poistka proti zneužitiu online rezervácií, ktoré si naši klienti pochvaľujú rovnako ako pripravované akcie, na ktoré klientov upozorňujeme pomocou modulu eMail priamo z CLUBSPIRE. Príprava podkladov pre účtovníctvo je otázkou pár minút, ktorú predtým nikto z nás práve rád nerobil;).