Ukážka zadarmo

Kontakujte nás pro Vaši ukázku ZDARMA

Stačí vyplnit jednoduchý formulář a začínáme! Nenechte si ujít ukázku systému CLUBSPIRE zdarma.

Zavřít

Správca

INSPIRE CZ s.r.o., so sídlom Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 26274728, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne oddiel C, vložka 41301, (ďalej len ako "Správca").

Kontaktné údaje Správca

E-mail: firma‌‌M‌‌inspire.cz Poštová adresa: Bohunická 50, 619 00 Brno

Spracovanie osobných údajov

Účel spracovania osobných údajov: ponúkanie obchodu.

Zoznam osobných údajov

Nasledujúce osobné údaje môžu byť s Vašim vedomím spracované na účely ponúkania obchodu a služieb, alebo za účelom zasielania noviniek:

  • Meno a priezvisko
  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo
  • Spoločnosť
  • Funkcia

Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k profilovaniu na základe automatizovaného spracovania. Spracovanie však môže byť manuálne, popr. automatizované.

Vaše osobné údaje nie sú zasielané mimo EÚ.

Doba uloženie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na dobu 10 rokov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ďalší spracovatelia osobných údajov

Správca pre zaistenie spracovania osobných údajov môže tiež využiť svojho spracovateľa, s ktorým má uzatvorenú spracovateľskú zmluvu. Aktuálne môže Správca využiť spracovateľa:

  • Poskytovateľ produkčných serverov: VSHosting s.r.o., Sodomkova 1579/5, 102 00 Praha 10

Zdroje pre získanie osobných údajov

Správca získava osobné údaje prostredníctvom dopytového formulára alebo formulára pre uchádzačov o prácu u správcu. Osobné údaje môžu byť získané aj mimo vyššie uvedené zdroje, predovšetkým prostredníctvom obchodnej činnosti pracovníkov Správcu.

Spracovanie osobných údajov uvedených v dopytovom formulári

Odoslaním formulára budeme spracovávať tieto osobné údaje:

  • Meno a priezvisko
  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Kedykoľvek môžete odvolať v minulosti udelený súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov pre účely ponuky obchodu a služieb. Odvolanie možno vykonať zaslaním e-mailovej správy na adresu Správcu či písomne na kontaktnej adrese Správcu.

Odvolaním súhlasu nie je dotknuté právo na spracovanie Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.

Právo požadovať informácie a prístup k spracovaniu osobných údajov

Môžete požiadať o informáciu, či dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov. Požiadať o informáciu a prístup k spracovaniu Vašich osobných údajov môžete zaslaním e-mailovej správy na adresu Správcu či písomne na kontaktnej adrese Správcu.

Právo na výmaz

Môžete požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, pričom je našou povinnosťou takto urobiť bez zbytočných odkladov. Právo na výmaz Vám však môžeme odmietnuť podľa zákonných dôvodov, a to buď v prípade, keď osobné údaje potrebujeme k plneniu zmluvy, alebo nás k ich uchovaniu zaväzujú právne povinnosti či oprávnený záujem Správcu.

Požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov môžete zaslaním e-mailovej správy na adresu Správcu či písomne na kontaktnú adresu Správcu.

Právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov

Môžete požiadať Správcu o opravu, popr. doplnenie Vašich osobných údajov, zaslaním e-mailovej správy na adresu Správcu či písomne na kontaktnú adresu Správcu.

Právo na obmedzenie spracovania

Môžete požiadať Správcu o ukončenie spracúvania osobných údajov zaslaním e-mailovej správy na adresu Správcu či písomne na kontaktnú adresu Správcu.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete požiadať o Vaše osobné údaje vo formáte potrebnom pre ďalšie automatizované spracovanie. Požiadať o súbor s Vašimi osobnými údajmi môžete zaslaním e-mailovej správy na adresu Správcu či písomne na kontaktnú adresu Správcu.