Systém CLUBSPIRE, zoznámte sa ...

Predstavujeme Vám dômyselný softvér pre riadenie fitness a ďalších športových centier. Komplexný rezervačný systém CLUBSPIRE zaistí efektívne fungovanie vášho podnikania po všetkých stránkach. Bez kompromisov!

Hlavné informácie o CLUBSPIRE:

Hore
Marketingové nástroje
undefined

Marketingové nástroje

Aktívne marketingové nástroje, podpora predaja a lepšia komunikácia

CLUBSPIRE slúži ako účinný marketingový nástroj, využíva k tomu niekoľko funkcií a špeciálnych filtrov.

 • Hromadná, automatická emailová komunikácia s klientmi umožní informovať o špeciálnych akciách
 • Automatické upozornenie o stave účtu klienta v centre
 • Správy o chystajúcich sa turnajoch
 • Blahoželanie k narodeninám, či zaslanie novoročného priania

Ďalšie nástroje slúžiace k podpore zaplnenia centra - napríklad vyhlasovanie Happy hours, využitie voucherov, vytvorenie a predaj balíčkov a ďalšie služby.

Radi Vám pomôžeme aj s online marketingom, plánovaním PPC kampaní alebo SEO optimalizáciou pre vyhľadávače. Kontaktujte nás!

Kontroling prevádzky
undefined

Kontroling prevádzky

Ochrana majetku a stráženie chýb obsluhy

Chráňte majetok centra, nedovoľte jeho poškodenie či odcudzenie. Vďaka detailnému rozdeleniu užívateľských práv, využitiu striktného režimu pre obsluhu, sledovaniu transakcií personálu a prehľadom skladových zásob nastavíte pravidlá, ktoré obsluha nemôže obchádzať.

nenastanú situácie s chýbajúcou hotovosťou v pokladni, so strateným tovarom zo skladu, či s "kamarátskym" vpustením do centra.

Členstvo a permanentky
undefined

Členstvo a permanentky

Vernostné programy - členstvo, permanentky, kredit

Verní klienti prinášajú centru najväčšie zisky. Udržte si ich a získajte ďalších, CLUBSPIRE Vám výrazne pomôže. Umožňuje oceniť verných klientov, motivovať ich k častejším návštevám a tiež k väčšej útrate.

Členstvo

Členstvo v skupine hráčov môže byť platené (člen klubu, ktorý platí pravidelný príspevok) a voľné (študent, senior, ... t.j. hráča predurčuje osobná vlastnosť k členstvu v skupine) .

U plateného členstva CLUBSPIRE stráži úhradu poplatkov za členstvo pomocou výpisu z bankových účtov.

Permanentky

Predaj predplateného množstva športových služieb. Služby je možné kombinovať, napr. vytvorením permanentky na 5x squash 1x sauna a 2x tenis. Platnosť permanentky je možné časovo obmedziť.

Kredit (deposit)

Klient čerpá zľavy podľa výšky zložených peňazí. Môžeme nastaviť neobmedzené množstvo kreditných hladín a kombináciu zliav. Kreditný systém Vám umožní dosahovať vyššie tržby.

Stornopoplatky
undefined

Stornopoplatky

Náhradníci a stornopoplatky podstatne zvýšia vyťaženie centra

S väčšou kapacitou centra sa zvyšuje aj vplyv neuskutočnených rezervácií. Zákazník centra si zarezervuje dané priestory a potom sa nedostaví, znižuje sa zaplnenie centra, znižuje sa zisk a často sa tiež znižuje obľúbenosť u zákazníkov (centrum vyzerá ako stále plné, pritom ale nie je).

Pomocou funkcie stornopoplatkov možno veľmi efektívne umravniť takýchto zákazníkov. Zavedenie stornopoplatkov sa prejavuje hneď dvakrát - prinúti zákazníkov využívať svoje rezervácie a zároveň prinesie zisk v podobe samotných poplatkov.

Systém náhradníkov navyše umožní vykonať náhradné rezervácie na rovnaký čas a v prípade, že je prvá rezervácia zrušená, sú informovaní náhradníci.

CLUBSPIRE automaticky vypočítava výšku stornopoplatku podľa času zrušenia rezervácie, podľa rezervovanej služby, atď. Potom informuje náhradníkov a zaplní tak kapacitu centra. Zisk centra je tak tvorený príjmom z uskutočnenej rezervácie a navyše zo stornopoplatku.

Strategické riadenie
undefined

Strategické riadenie

Podpora pre strategické riadenie centra

Získajte presné informácie o vyťažení športového centra, pomere návštev členov a platiacich, využití kreditného systému, porovnávajte rôzne skupiny hráčov, vyhodnocujte úspešnosť marketingových akcií, najúspešnejšie predaje doplnkového tovaru z hľadiska celkového zisku, motivujte obsluhu podľa dosiahnutého zisku.

Základom pre úspešné strategické riadenie športového centra sú presné informácie, ktoré má vedenie centra kedykoľvek k dispozícii. Vďaka komplexnému softvéru CLUBSPIRE máte strategické informácie na jednom mieste, prístupné v reálnom čase.

Odbavenie a rezervácie
smartbox

Odbavenie a rezervácie

Rezervácie, odbavenie a automatické riadenie športovísk

CLUBSPIRE zefektívni celý proces kontaktu s klientom - od rezervácií, cez odbavenie, predaj tovaru až po automatickú obsluhu techniky.

Odbavenie klienta s rezerváciou je okamžité, jedným kliknutím sa z rezervácie stáva položka na účte. Tým sa maximálne zrýchli odbavenie a v centrách využívajúcich CLUBSPIRE sa netvoria rady ani v tom najexponovanejšom čase.

Prepojenie webových rezervácií s klientom aplikácie, prenos dát prebieha v reálnom čase a tým je zabránené kolíziám (napr. ak by chcelo viac užívateľov rezervovať v rovnakom čase).

Odbavenie klientov v CLUBSPIRE zahrňuje:

 • telefonické rezervácie
 • webové rezervácie
 • rezervácie pomocou mobilnej aplikácie
 • samo-odbavovací kiosk
 • priradenie elektronického kľúča od šatne
 • automatické spustenie športoviska (len na dobu rezervácie)
 • predaj občerstvenia a ďalšieho doplnkového tovaru priamo pri odbavení

Zahoďte zošit a vydajte sa modernou cestou rezervácií!

Cenník CLUBSPIRE:

Hore

Basic

pre malé športové centrá

Špeciálny softvér pre malé športové a wellness centrá. Jednoducho základ na ktorom môžete stavať.

Už od 19 EUR Mesačne

Classic

pre malé a stredné centrá

Špeciálny softvér pre malé a stredné športové a wellness centrá. Pre tých, ktorým obyčajný základ nestačí.

Už od 46 EUR Mesačne

Professional

pre stredné a veľké centrá

Špeciálny softvér pre stredné a veľké športové a wellness centrá s bohatou a komplexnou ponukou služieb.

Už od 87 EUR Mesačne

Enterprise

pre najväčšie centrá

Špeciálny softvér pre tie najväčšie športové aj wellness centrá. Bez kompromisov a obmedzení.

Už od 150 EUR Mesačne

Potrebujete upresniť informácie alebo poradiť, čo je pre Vás najvýhodnejšie?

SmartBox SmartBox

Pozrite sa na prezentačné video CLUBSPIRE:

Dozviete sa o CLUBSPIRE všetko podstatné v 2 minútach.

Video

Ako hodnotia CLUBSPIRE naši zákazníci?

Ponúknuť kvalitné prostredie a služby pre nás bolo rovnako dôležité ako výber vhodného softvéru. CLUBSPIRE nám bol odporúčaný a ceníme si predovšetkým možnosti čerpania depozitu, ktorý zároveň slúži ako poistka proti zneužitiu online rezervácií, ktoré si naši klienti pochvaľujú rovnako ako pripravované akcie, na ktoré klientov upozorňujeme pomocou modulu eMail priamo z CLUBSPIRE. Príprava podkladov pre účtovníctvo je otázkou pár minút, ktorú predtým nikto z nás práve rád nerobil;).