Systém CLUBSPIRE, zoznámte sa ...

Predstavujeme Vám dômyselný softvér pre riadenie fitness a ďalších športových centier. Komplexný rezervačný systém CLUBSPIRE zaistí efektívne fungovanie vášho podnikania po všetkých stránkach. Bez kompromisov!

Hlavné informácie o CLUBSPIRE:

Hore
Marketingové nástroje
undefined

Marketingové nástroje

Aktívne marketingové nástroje, podpora predaja a lepšia komunikácia

CLUBSPIRE slúži ako účinný marketingový nástroj, využíva k tomu niekoľko funkcií a špeciálnych filtrov.

 • Hromadná, automatická emailová komunikácia s klientmi umožní informovať o špeciálnych akciách
 • Automatické upozornenie o stave účtu klienta v centre
 • Správy o chystajúcich sa turnajoch
 • Blahoželanie k narodeninám, či zaslanie novoročného priania

Ďalšie nástroje slúžiace k podpore zaplnenia centra - napríklad vyhlasovanie Happy hours, využitie voucherov, vytvorenie a predaj balíčkov a ďalšie služby.

Radi Vám pomôžeme aj s online marketingom, plánovaním PPC kampaní alebo SEO optimalizáciou pre vyhľadávače. Kontaktujte nás!

Kontroling prevádzky
undefined

Kontroling prevádzky

Ochrana majetku a stráženie chýb obsluhy

Chráňte majetok centra, nedovoľte jeho poškodenie či odcudzenie. Vďaka detailnému rozdeleniu užívateľských práv, využitiu striktného režimu pre obsluhu, sledovaniu transakcií personálu a prehľadom skladových zásob nastavíte pravidlá, ktoré obsluha nemôže obchádzať.

nenastanú situácie s chýbajúcou hotovosťou v pokladni, so strateným tovarom zo skladu, či s "kamarátskym" vpustením do centra.

Členstvo a permanentky
undefined

Členstvo a permanentky

Vernostné programy - členstvo, permanentky, kredit

Verní klienti prinášajú centru najväčšie zisky. Udržte si ich a získajte ďalších, CLUBSPIRE Vám výrazne pomôže. Umožňuje oceniť verných klientov, motivovať ich k častejším návštevám a tiež k väčšej útrate.

Členstvo

Členstvo v skupine hráčov môže byť platené (člen klubu, ktorý platí pravidelný príspevok) a voľné (študent, senior, ... t.j. hráča predurčuje osobná vlastnosť k členstvu v skupine) .

U plateného členstva CLUBSPIRE stráži úhradu poplatkov za členstvo pomocou výpisu z bankových účtov.

Permanentky

Predaj predplateného množstva športových služieb. Služby je možné kombinovať, napr. vytvorením permanentky na 5x squash 1x sauna a 2x tenis. Platnosť permanentky je možné časovo obmedziť.

Kredit (deposit)

Klient čerpá zľavy podľa výšky zložených peňazí. Môžeme nastaviť neobmedzené množstvo kreditných hladín a kombináciu zliav. Kreditný systém Vám umožní dosahovať vyššie tržby.

Stornopoplatky
undefined

Stornopoplatky

Náhradníci a stornopoplatky podstatne zvýšia vyťaženie centra

S väčšou kapacitou centra sa zvyšuje aj vplyv neuskutočnených rezervácií. Zákazník centra si zarezervuje dané priestory a potom sa nedostaví, znižuje sa zaplnenie centra, znižuje sa zisk a často sa tiež znižuje obľúbenosť u zákazníkov (centrum vyzerá ako stále plné, pritom ale nie je).

Pomocou funkcie stornopoplatkov možno veľmi efektívne umravniť takýchto zákazníkov. Zavedenie stornopoplatkov sa prejavuje hneď dvakrát - prinúti zákazníkov využívať svoje rezervácie a zároveň prinesie zisk v podobe samotných poplatkov.

Systém náhradníkov navyše umožní vykonať náhradné rezervácie na rovnaký čas a v prípade, že je prvá rezervácia zrušená, sú informovaní náhradníci.

CLUBSPIRE automaticky vypočítava výšku stornopoplatku podľa času zrušenia rezervácie, podľa rezervovanej služby, atď. Potom informuje náhradníkov a zaplní tak kapacitu centra. Zisk centra je tak tvorený príjmom z uskutočnenej rezervácie a navyše zo stornopoplatku.

Strategické riadenie
undefined

Strategické riadenie

Podpora pre strategické riadenie centra

Získajte presné informácie o vyťažení športového centra, pomere návštev členov a platiacich, využití kreditného systému, porovnávajte rôzne skupiny hráčov, vyhodnocujte úspešnosť marketingových akcií, najúspešnejšie predaje doplnkového tovaru z hľadiska celkového zisku, motivujte obsluhu podľa dosiahnutého zisku.

Základom pre úspešné strategické riadenie športového centra sú presné informácie, ktoré má vedenie centra kedykoľvek k dispozícii. Vďaka komplexnému softvéru CLUBSPIRE máte strategické informácie na jednom mieste, prístupné v reálnom čase.

Odbavenie a rezervácie
smartbox

Odbavenie a rezervácie

Rezervácie, odbavenie a automatické riadenie športovísk

CLUBSPIRE zefektívni celý proces kontaktu s klientom - od rezervácií, cez odbavenie, predaj tovaru až po automatickú obsluhu techniky.

Odbavenie klienta s rezerváciou je okamžité, jedným kliknutím sa z rezervácie stáva položka na účte. Tým sa maximálne zrýchli odbavenie a v centrách využívajúcich CLUBSPIRE sa netvoria rady ani v tom najexponovanejšom čase.

Prepojenie webových rezervácií s klientom aplikácie, prenos dát prebieha v reálnom čase a tým je zabránené kolíziám (napr. ak by chcelo viac užívateľov rezervovať v rovnakom čase).

Odbavenie klientov v CLUBSPIRE zahrňuje:

 • telefonické rezervácie
 • webové rezervácie
 • rezervácie pomocou mobilnej aplikácie
 • samo-odbavovací kiosk
 • priradenie elektronického kľúča od šatne
 • automatické spustenie športoviska (len na dobu rezervácie)
 • predaj občerstvenia a ďalšieho doplnkového tovaru priamo pri odbavení

Zahoďte zošit a vydajte sa modernou cestou rezervácií!

Cenník CLUBSPIRE:

Hore

Basic

pre malé športové centrá

Špeciálny softvér pre malé športové a wellness centrá. Jednoducho základ na ktorom môžete stavať.

Už od 19 EUR Mesačne

Classic

pre malé a stredné centrá

Špeciálny softvér pre malé a stredné športové a wellness centrá. Pre tých, ktorým obyčajný základ nestačí.

Už od 46 EUR Mesačne

Professional

pre stredné a veľké centrá

Špeciálny softvér pre stredné a veľké športové a wellness centrá s bohatou a komplexnou ponukou služieb.

Už od 87 EUR Mesačne

Enterprise

pre najväčšie centrá

Špeciálny softvér pre tie najväčšie športové aj wellness centrá. Bez kompromisov a obmedzení.

Už od 150 EUR Mesačne

Potrebujete upresniť informácie alebo poradiť, čo je pre Vás najvýhodnejšie?

SmartBox SmartBox

Pozrite sa na prezentačné video CLUBSPIRE:

Dozviete sa o CLUBSPIRE všetko podstatné v 2 minútach.

Video

Ako hodnotia CLUBSPIRE naši zákazníci?

CLUBSPIRE nám pomohol výrazne zvýšiť efektivitu riadenia nášho centra.