Naše servisné centrum je Vám vždy nablízku

Servisné stredisko zabezpečí bezproblémový chod Vášej prevádzky.
Hotline na čísle +420 733 127 577 alebo e-maile support@clubspire.com

Servis a podpora

Riadenie prevádzky v športovom centre alebo wellness centre je kriticky náročné a vyžaduje 100% spoľahlivosť systému. Náš skúsený servisný tím pravidelne vykonáva preventívnu údržbu a je pripravený pre pohotový servisný zásah.

Kontakt na servisné oddelenie

  • Hotline: +420 733 127 577

Hlavné výhody servisného programu

100% správa požiadaviek

Všetky požiadavky na podporu alebo úpravy systému evidujeme vo vnútornom klientskom systéme. Stačí poslať email na servisné oddelenie. Každej požiadavke je pridelené číslo a správca, takže sa nestane, že by niektorá požiadavka zostala nevybavená v stanovenej lehote alebo sa stratila.

Nepretržitý monitoring behu systému

Pomocou špeciálneho softvéru dokážeme monitorovať správny beh informačného systému a pri výpadku je naše servisné centrum automaticky upozornené. Často je problém vyriešený skôr, než stihne obsluha zavolať na servisnú hotline.

Vzdialená správa

Vďaka vzdialenej správe môžeme vykonať servisný zásah priamo z našej kancelárie v priebehu niekoľkých minút bez nutnosti osobnej návštevy.

Zálohovanie dát

Dáta sú pravidelne zálohované v zabezpečenom servisnom centre CLUBSPIRE (tj. ochrana proti odcudzeniu). Doba uchovania záloh a interval zálohovania je závislý od typu servisného programu.

Servisné hodiny zadarmo

V cene zvýhodnených programov sú započítané servisné hodiny zadarmo.

Garancia servisného zásahu

Našim cieľom je stopercentne spoľahlivá prevádzka všetkých inštalácií CLUBSPIRE. Preto sa zmluvne zaväzujeme ku garanciám doby riešenia servisných požiadaviek. Lehoty sú stanovené podľa typu servisného programu.