Squash

Profesionálny systém pre squashová centrá

Softvér, ktorý myslí na Vás

CLUBSPIRE je sofistikovaný modulárny softvér, ktorý Vaše squashové centrum dokáže spoľahlivo riadiť. Jeho zavedením Vám odpadnú problémy s komplikovaným členstvom, prepadnutými rezerváciami alebo so spletitým vyhľadávaním internetových platieb. Ponúkame softvér pre squash, ktorý rieši takmer všetko.

Podstatným modulom CLUBSPIRE je rezervačný systém pre squash. Vaši klienti môžu pohodlne vytvárať rezervácie buď priamo osobne na recepcii, alebo online odkiaľkoľvek.

Môže sa stať, že si zákazník zarezervuje kurt, ale potom nepríde a ani sa neospravedlní. Vy tak zbytočne prerobíte - CLUBSPIRE ponúka riešenie v podobe stornopoplatkov, ktoré prinútia zákazníkov rušiť svoje rezervácie len vo výnimočných prípadoch. Vďaka náhradnickému systému môžete túto rezerváciu ponúknuť inému hráčovi - náhradníkovi, a to veľmi jednoducho pomocou automaticky nastaveného emailu či SMS.

Jednou zo základných súčastí programu pre squash je členský systém. Existujú dve varianty členstva: platené, kedy zákazník získava po zaplatení určité výhody, a voľné, kam sa klient dostáva automaticky po dosiahnutí Vami určených limitov. Vybraných zákazníkov potom môžete oceniť aj VIP členstvom.

Vaši klienti aj pracovníci uvítajú depozit, tzn. predplatený kredit. Zákazník po vložení určitej sumy na svoj účet získa benefity: nemusí so sebou neustále nosiť hotovosť, po návšteve sa mu utratená čiastka jednoducho strhne. To uľahčuje prácu obsluhe a urýchľuje odbavenie zákazníkov na recepcii.

Pomocou manažérskych prehľadov a štatistík Vám CLUBSPIRE pomôže odhaliť menej využívané časy centra. Vy môžete tieto "hluché" miesta zaplniť využitím voucherov a permanentiek, ktoré zákazníkov motivujú k častejšej návšteve.

Veľmi praktický pre Vás môže byť aj ďalší z modulov CLUBSPIRE - ovládanie objektov. Dokáže spolupracovať s externými prístrojmi a riadiť ich - napr. je možné nastaviť automatické rozsvecovanie a zhasínanie svetiel na kurtoch podľa zadaných rezervácií. To ušetrí nielen prácu Vašim zamestnancom, ale predovšetkým spotrebu energie.

Široké využitie marketingových nástrojov

Systém CLUBSPIRE Vám ponúka veľmi užitočné marketingové nástroje. Praktické manažérske prehľady, grafy a štatistiky Vám pomôžu pri plánovaní aj samotnej prevádzke centra. So svojimi zákazníkmi môžete pohodlne komunikovať prostredníctvom automaticky generovaných SMS alebo e-mailov a informovať ich tak o aktuálnom dianí v centre, blížiacej sa rezervácii apod.

Keď rozšírite svoje služby o predaj športových potrieb, reštauráciu alebo saunu, pre systém to nepredstavuje žiadny problém. CLUBSPIRE pracuje na základe jednotlivých modulov, ktoré je možné kedykoľvek dokúpiť.

Ani o bezpečnosť Vašich dát sa nemusíte strachovať, sú pravidelne zálohované v zabezpečenom servisnom centre.

Dajte nám o sebe vedieť, poradíme Vám: